Servicevilkår

Rebels ApS. – Swop app – Servicevilkår

Læs venligst disse Servicevilkår fuldt ud og omhyggeligt, før du bruger de tjenester, funktioner, indhold eller applikationer, der tilbydes af Rebels ApS. Disse servicevilkår angiver de juridisk bindende vilkår og betingelser for din brug af webstedet og tjenesterne.
SWOP er en markedsplads, der giver brugerne mulighed for at tilbyde, sælge og købe tøj af høj kvalitet i en række forskellige prisformater og placeringer. Enhver egentlig kontrakt til salg er direkte mellem de relevante sælgere og købere. SWOP er ikke en traditionel auktionsholder. Vær særligt opmærksom på vores notering og købsbetingelser, som beskrevet nedenfor og i vores FAQ på www.swop-app.dk/support.

Accept af servicevilkår.

Ved at tilmelde dig og/eller bruge Tjenesterne på nogen måde, ludende, men ikke begrænset til at besøge eller gennemse appen, accepterer du disse Servicevilkår og alle andre driftsregler, politikker og procedurer, der fra tid til anden kan offentliggøres på app af os, som hver især er registreret ved reference, og som hver især kan blive opdateret fra tid til anden uden varsel til dig.

Visse af tjenesterne kan være underlagt yderligere vilkår og betingelser specificeret af os fra tid til anden; din brug af sådanne tjenester er underlagt disse yderligere vilkår og betingelser, som er indarbejdet i disse servicevilkår ved denne reference.

Disse Servicevilkår gælder for alle brugere af Tjenesterne, men som uden begrænsning brugere, der er bidragydere af indhold, information og andre materialer eller tjenester, registrerede eller på anden måde.

Berettigelse. Du repræsenterer og garanterer, at du er mindst 13 år gammel. Hvis du er under 13 år, må du under ingen omstændigheder eller af nogen grund bruge tjenesterne. Vi kan, efter eget skøn, nægte at tilbyde tjenesterne til enhver person eller enhed og til enhver tid ændre deres berettigelseskriterier. Du er eneansvarlig for at sikre, at disse Servicevilkår er i overensstemmelse med alle love, regler og bestemmelser, der gælder for dig, og retten til at få adgang til Tjenesterne tilbagekaldes, hvor disse Servicevilkår eller brug af Tjenesterne er forbudt eller i det omfang, de tilbyder , er salg eller levering af Tjenesterne i konflikt med enhver gældende lov, regel eller regulering. Ydermere tilbydes tjenesterne kun til din brug og ikke til brug eller fordel for nogen tredjepart.

Registrering. For at bruge visse af Tjenesterne, skal du muligvis tilmelde dig en konto på Tjenesterne (en “Konto”). Du skal give nøjagtige og fuldstændige oplysninger og holde dine kontooplysninger opdateret. Du må ikke: (i) vælge eller bruge som brugernavn et navn på en anden person med den hensigt at efterligne denne person; (ii) bruge som brugernavn et navn, der er underlagt nogen rettigheder tilhørende en anden person end dig uden passende autorisation; eller (iii) bruge, som et brugernavn, et navn, der ellers er stødende, vulgært eller obskønt. Du er alene ansvarlig for den aktivitet, der finder sted på din konto, og for at holde din kontoadgangskode sikker. Du må aldrig bruge en anden persons brugerkonto eller registreringsoplysninger til Tjenesterne uden tilladelse. Du skal straks underrette os om enhver ændring i din berettigelse til at bruge Tjenesterne (inklusive eventuelle ændringer i eller

tilbagekaldelse af licenser fra statslige myndigheder), brud på sikkerheden eller uautoriseret brug af din konto. Du bør aldrig offentliggøre, distribuere eller poste loginoplysninger til din konto. Du skal have mulighed for at slette din konto ved at sende en anmodning til support@swop-app-dk. Indhold.

Indhold

Definition. I forbindelse med disse Servicevilkår betegner udtrykket “Indhold” uden begrænsning information, data, tekst, fotografier, videoer, lydklip, skrevne indlæg og kommentarer, software, scripts, grafik og interaktive funktioner, der er genereret, leveret eller på anden måde gjort tilgængelig på eller gennem Tjenesterne. I denne aftales formål omfatter “Indhold” også alt brugerindhold (som defineret nedenfor).

Brugerindhold.

Alt indhold, der tilføjes, oprettes, uploades, indsendes, distribueres eller postes til Tjenesterne af brugere (samlet “Brugerindhold”), uanset om det er offentligt udsendt eller privat transmitteret, er eneansvaret for den person, der har oprettet sådant brugerindhold. Du erklærer, at alt brugerindhold leveret af dig er nøjagtigt, fuldstændigt, opdateret og i overensstemmelse med alle gældende love, regler og regler. Du anerkender, at alt indhold, herunder brugerindhold, som du får adgang til ved hjælp af tjenesterne er på din egen risiko, og du er eneansvarlig for enhver skade eller tab for dig eller enhver anden part som følge deraf. Vi garanterer ikke, at noget indhold, du får adgang til på eller gennem Tjenesterne, er eller fortsat vil være nøjagtigt.

Meddelelser og begrænsninger.

Tjenesterne kan indeholde indhold, der specifikt leveres af os, vores partnere eller vores brugere, og sådant indhold er beskyttet af ophavsrettigheder, varemærker, servicemærker, patenter, forretningshemmeligheder eller andre ejendomsrettigheder og love. Du skal overholde og vedligeholde alle copyright-meddelelser, informationer og begrænsninger forts indgår i ethvert indhold, der tilgås via tjenesterne.

Brug licens.

I henhold til disse Servicevilkår giver vi hver bruger af Tjenesterne en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, ikke-underlicenserbar og ikke-overførbar licens til at bruge (dvs. at downloade og vise lokalt) Indhold udelukkende med det formål at bruge Tjenesterne. Brug, reproduktion, ændring, distribution eller opbevaring af indhold til andre formål end at bruge Tjenesterne er udtrykkeligt forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra os. Du må ikke sælge, licensere, leje eller på anden måde bruge eller udnytte noget indhold til kommerciel brug eller på nogen måde, der krænker tredjepartsrettigheder.

Deling.

Lejlighedsvis vil Tjenesterne udtrykkeligt give dig mulighed for at videredistribuere eller “dele” bestemt indhold til personlig, ikke-kommerciel brug, såsom via din sociale netværkskonto, blog eller e-mail, når du tror, at indholdet vil være af interesse for andre i din Socialt netværk. Når Indhold er godkendt til deling, identificerer vi tydeligt det Indhold, som du har tilladelse til at videredistribuere, og de måder, du kan videredistribuere det, normalt ved at angive en “del”-knap på eller i nærheden af Indholdet. Bemærk dog, at vi til enhver tid kan tilbagekalde denne tilladelse. Derudover, hvis du videredistribuerer indhold, skal du være i stand til at redigere eller slette ethvert indhold, du videredistribuerer, og du skal redigere eller slette det straks efter vores anmodning.

Tilladelse af licens.

Ved at indsende brugerindhold gennem tjenesterne, gør og skal du hermed give os en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, evig, royaltyfri, fuldt betalt, underlicenserbar og overdragelig licens til at bruge, redigere, ændre, afkorte, samle, reproducere, distribuere, forberede afledte værker af, vise, udføre og på anden måde udnytte brugerindholdet fuldt ud i forbindelse med webstedet, tjenesterne og vores (og vores efterfølgeres og overdrageres) forretninger, uden begrænsning for at promovere og videredistribuere dele af eller hele webstedet eller Tjenesterne (og afledte værker heraf) i ethvert medieformat og gennem alle mediekanaler (bl.a. uden begrænsning tredjeparts websteder og feeds) og efter din opsigelse af din Konto eller Tjenesterne. Du gør og skal også hermed give hver bruger af webstedet og/eller tjenesterne en ikke-eksklusiv, evig licens til at få adgang til dit brugerindhold gennem webstedet og/eller tjenesterne og til at bruge, redigere, ændre, reproducere, distribuere, forberede afledte værker af, vise og udføre sådant brugerindhold, efter din opsigelse af din konto eller tjenesterne. For klarhedens skyld påvirker den ovennævnte licens os og vores brugere ikke dit øvrige ejerskab eller licensrettigheder til dit Brugerindhold, hvilket indebærer retten til at give yderligere licenser til dit Brugerindhold, medmindre andet er skriftligt aftalt. Du repræsenterer og garanterer, at du har alle rettigheder til at give sådanne licenser til os uden krænkelse eller krænkelse af nogen tredjeparts rettigheder, luding uden begrænsning, nogen privatlivsrettigheder, publicitetsrettigheder, ophavsrettigheder, varemærker, kontraktrettigheder eller enhver anden intellektuel ejendomsret eller ejendomsret. rettigheder.

Tilgængelighed af indhold.

Vi garanterer ikke, at noget indhold bliver gjort tilgængeligt på appen. Vi forbeholder os retten til, men har ikke nogen forpligtelse til, (i) at fjerne, redigere eller ændre noget indhold efter vores eget skøn til enhver tid uden varsel til dig og af en hvilken som helst grund (bl.a. men ikke begrænset til modtagelse af krav eller påstande fra tredjeparter eller myndigheder i forbindelse med sådant Indhold, eller hvis vi er bekymrede for, at du kan have overtrådt disse Servicevilkår), eller uden nogen grund overhovedet og (ii) at fjerne eller blokere noget Indhold fra Tjenesterne. Vi hverken godkender eller garanterer nøjagtigheden, ordentligheden eller aktualiteten af nogen tredjepart eller brugerindhold. Vi garanterer ikke, at noget indhold, du får adgang til på eller gennem Tjenesterne, er eller fortsat vil være nøjagtigt, ludende uden begrænsning (x) med hensyn til produktspecifikationer, farver, teksturer, størrelse, tilstand, værdi, oprindelse, ægthed, funktionalitet eller egnethed til brug; eller (y) at indholdet på tjenesterne afspejler opdateret information på områder såsom tilgængelighed eller markedsudvikling såsom produkttilbagekaldelse. Vi opfordrer dig derfor til selvstændigt at bekræfte med andre kilder alle data, billeder, informationer, forslag, vejledninger eller andet materiale eller indhold, der er gjort tilgængeligt på eller gennem appen.

Sådan fungerer SWOP-tjenester.

Som en del af Tjenesterne kan du eller andre SWOP-brugere vælge at sende oplysninger til Tjenesterne om varer, som du eller sådanne andre brugere gerne vil tilbyde til salg til andre SWOP-brugere (sådan information, en “Fortegnelse” og sådanne brugere, “Sælgere”). Andre SWOP-brugere, der kan være potentielle købere (“Købere”), kan stille de relevante spørgsmål til Sælger og tilbyde at betale et beløb efter eget valg for at få de varer, der er nævnt i den relevante Fortegnelse. Hvis en Sælger accepterer et sådant tilbud eller afgiver et modtilbud, vil den eller de relevante potentielle købere få tilsendt et link gennem Tjenesterne, som vil give dem mulighed for at checkout via en tredjeparts betalingsprocessor (en “betalingsbehandler”). En sælger kan frit acceptere og imødegå tilbud fra flere potentielle købere samtidigt. Den første potentielle køber, der med succes indsender det aftalte betalingsbeløb (uanset om det er et tilbud eller modtilbud) til en sælger, vil blive vinderen af sådanne varer (sådan køber, “den vindende køber”). Hvis en sådan Sælger Accepterer Betaling (som defineret nedenfor), vil Sælger sende sådanne varer til den relevante adresse, som den Vindende Køber har givet til Sælgeren i overensstemmelse med denne Aftale, på hvilket tidspunkt den Vindende Køber bliver ejer af sådanne varer.

Tredjepartstjenester.

Tjenesterne kan tillade dig at linke til andre websteder, tjenester eller ressourcer på internettet (“tredjepartswebsteder”), og andre websteder, tjenester eller ressourcer kan indeholde links til Tjenesterne, i hvert tilfælde, såsom en MobilePay-applikation. Når du tilgår tredjepartswebsteder på internettet, gør du det på egen risiko. Disse andre ressourcer er ikke under vores kontrol, og du anerkender, at vi ikke er ansvarlige eller ansvarlige for indholdet, funktionerne, nøjagtigheden, lovligheden, hensigtsmæssigheden eller andre aspekter af sådanne websteder eller ressourcer. Antagelsen om et sådant link indebærer ikke vores godkendelse eller nogen forbindelse mellem os og deres operatører. Du anerkender og accepterer endvidere, at vi ikke er ansvarlige eller ansvarlige, direkte eller indirekte, for nogen skade eller tab forårsaget eller påstået at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller tilliden til sådant indhold, varer eller tjenester, der er tilgængelige på eller gennem en sådan hjemmeside eller ressource.

Noterings- og købsbetingelser.

Noteringsbetingelser. Som en del af Tjenesterne kan du vælge at sende en Fortegnelse til Tjenesterne. Du anerkender og accepterer hermed, at: (i) du alene er ansvarlig for nøjagtigheden og indholdet af enhver Fortegnelse; (ii) vi kan ikke garantere nøjagtige noteringsvarigheder; (iii) Brugerindhold, der ikke er begrænset til en liste, der overtræder denne aftale, kan ændres eller slettes efter vores eget skøn; (iv) vi kan ændre eller flytte visse annoncer fra en markedsplads til en anden efter vores eget skøn; (v) vi forbeholder os retten til efter eget skøn at slette ethvert indhold (udtalte lister) uanset årsag uden varsel til dig, ludende uden begrænsning, fordi vi af en eller anden grund mener, at en fortegnelse kan være replika (og ikke original) eller forfalsket varer eller af kuratoriske eller redaktionelle årsager; (vi) [fremkomst eller placering af fortegnelser i søge- og browseresultater afhænger af en række faktorer (f.eks. købers eller sælgers placering, søgeforespørgsel og historik), og som sådan vises en fortegnelse muligvis ikke i nogle søgninger og browsing resultater uanset sorteringsrækkefølgen valgt af køberen]; (vii) når du modtager betaling fra en relevant vindende køber, der er lig med eller større end det pengebeløb, der tilbydes af en sådan vindende køber eller modbydes af dig, alt efter hvad der er relevant, i forbindelse med en gældende notering i overensstemmelse med den proces, der er angivet i afsnittet ovenfor.

Købsbetingelser.

Som en del af Tjenesterne kan du afgive et tilbud om at købe varer, der er nævnt i en Fortegnelse gennem Tjenesterne. Alle varer, der er nævnt i Listings, leveres af SWOP-brugere og ikke SWOP. Du anerkender og accepterer hermed, at: (i) du er eneansvarlig for at læse hele varelisten, før du giver et bud eller forpligtelse til at købe; (ii) når du bruger Tjenesterne til at forpligte dig til at betale et bestemt beløb til en relevant Sælger for varer, der er anført i en gældende Fortegnelse, og du via Tjenesterne får besked om, at en sådan Sælger accepterer et sådant tilbud, indgår du en juridisk bindende kontrakt med en sådan Sælger forsøger i god tro at købe sådanne varer i overensstemmelse med den proces, der er beskrevet i afsnit 5 ovenfor; og (iii) vi ikke overfører det juridiske ejerskab af varer fra sælgeren til den vindende køber og har intet ansvar eller erstatningsansvar i forbindelse hermed; (iv) dine køb gennem Tjenesterne er transaktioner mellem dig og den relevante SWOP-bruger og ikke med os eller nogen af vores tilknyttede selskaber; (v) vi ikke i nogen tilfælde fremsætter nogen erklæringer, garantier eller garantier for, om en relevant Sælger vil vælge at acceptere betaling eller afvise betaling, og vi har intet ansvar over for dig med hensyn til et sådant valg; vi er ikke en part i din betalingstransaktion for sådanne køb; vi beskæftiger eller kontrollerer ikke nogen tredjepartswebsteder, vi designer, fremstiller, opbevarer, sender eller kontrollerer på anden måde varer eller tjenester, der er stillet til rådighed for køb af SWOP-brugere eller tredjepartswebsteder, og vi afgiver ingen erklæringer eller garantier med hensyn til til varer, der stilles til rådighed gennem Tjenesterne eller dine potentielle relaterede oplevelser.

Før du køber produkter fra en tredjepart (herunder enhver SWOP-bruger), der er beskrevet på appen, rådes du til uafhængigt at verificere de relevante oplysninger og læse eventuelle relevante tredjeparters salgs-, juridiske og privatlivspolitikker. Selvom vi efter eget skøn kan vælge at gribe ind eller forsøge at løse en d uenighed mellem dig og andre Rebels-brugere eller tredjepartswebsteder, accepterer du, at vi ikke har nogen forpligtelse til at gøre det, og at alle transaktioner i sidste ende udelukkende er mellem dig og de relevante rebelbrugere eller tredjepartswebsteder. For at afgive et tilbud om at købe varer gennem tjenesterne, skal du være mindst 18 år gammel og have en gyldig betalingsmetode (som defineret nedenfor) med fuld autoritet til at bruge den.

Priser; Farver; Tilgængelighed.

Eventuelle priser på varer, der er nævnt i en liste, er fastsat af Rebels-brugeren, der leverer de relevante varer og kan ændres.

På trods af vores bestræbelser kan der opstå fejl fra tid til anden, og desuden er noget af det indhold, du finder på Tjenesterne, ikke oprettet, redigeret eller indsendt af os (f.eks. opslag eller brugerkommentarer, feedback og vurderinger).

Selvom vi forsøger at sikre, at Tjenesterne kun viser nøjagtige priser og tilbuds- og modtilbudsbeløb, og vi forsøger at hjælpe med at rette fejl, efterhånden som vi bliver opmærksomme på dem, kan du lejlighedsvis støde på forkert prissatte varer eller unøjagtige tilbuds- eller modtilbudsbeløb på Tjenesterne. Derfor kan vi ikke garantere nøjagtigheden eller aktualiteten af noget indhold, der gøres tilgængeligt gennem tjenesterne. Lejlighedsvis kan der være information på vores app, der indeholder typografiske fejl, unøjagtigheder eller udeladelser, luding relateret til beskrivelser, priser, tilbud eller tilgængelighed af varer, der er nævnt i Listings. Hvis nogen information på appen er unøjagtig, forbeholder vi os retten til at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser, ændre eller opdatere oplysninger eller annullere transaktioner gennem tjenesterne til enhver tid uden forudgående varsel.

Bemærk venligst, at farverne på varer, der er angivet i Listings, kan afhænge af indstillingerne på din skærm eller skærm, og derfor kan farven på varer på din skærm afvige fra de varer, du faktisk modtager.

Selvom vi forsøger at vise opdaterede fortegnelser på tjenesterne, kan tilgængeligheden af varer på tjenesterne til enhver tid ændres uden varsel.

En Sælger kan efter eget skøn beslutte, om han vil acceptere betaling eller afvise betaling.

Titel og transaktionsbegrænsninger. Du anerkender, at vi på intet tidspunkt vil tage ejendomsretten til nogen varer, der er nævnt i en fortegnelse. Du erklærer og garanterer hermed, at du er ejeren af alle varer, som du optager i en oversigt, fri og fri for eventuelle hæftelser eller hæftelser, og når du accepterer betaling fra en anden SWOP-bruger, som med succes indsender betaling til dig for sådanne varer og bliver Vindende Køber i overensstemmelse med denne Aftale, vil du sende sådanne varer til en sådan Vindende Køber i overensstemmelse med denne Aftale, og ved en sådan forsendelse overgår ejendomsretten til og ejendomsretten til disse varer automatisk til denne bruger. Vi overtager, påtager os eller overfører ikke juridisk ejendomsret til nogen genstande, der er nævnt i en notering. Du, som sælger, anerkender, at du har ejendomsretten til sådanne varer, vi er ikke modtager, borgejer, agent eller auktionsholder med hensyn til sådanne varer, og vi er blot en interaktiv tjenesteudbyder.

Regler for adfærd.

Som en betingelse for brug lover du ikke at bruge tjenesterne til noget formål, der er forbudt i henhold til disse servicevilkår. Du er ansvarlig for al din aktivitet i forbindelse med Tjenesterne.

Du må ikke (og må ikke tillade nogen tredjepart at) enten (a) foretage nogen handling eller (b) uploade, downloade, poste, indsende eller på anden måde distribuere eller lette distributionen af noget indhold på eller gennem tjenesten, uden begrænsning af Brugerindhold, der: krænker ethvert patent, varemærke, forretningshemmelighed, ophavsret, ret til offentlighed eller andre rettigheder tilhørende enhver anden person eller enhed eller overtræder enhver lov eller kontraktlig pligt, som du ved er falsk, vildledende, usandfærdig eller unøjagtig; er ulovlig, truende, krænkende, chikanerende, ærekrænkende, injurierende, vildledende, svigagtig, krænkende af et andet privatliv, skadevoldende, obskønt, vulgært, pornografisk, stødende, profan, indeholder eller skildrer nøgenhed, indeholder eller skildrer seksuel aktivitet eller på anden måde er upassende, i hvert tilfælde som bestemt af os efter vores skøn; udgør uautoriseret eller uopfordret reklame, uønsket eller bulk-e-mail (“spamming”); indeholder softwarevirus eller andre computerkoder, filer eller programmer, der er designet eller beregnet til at forstyrre, beskadige, begrænse eller forstyrre den korrekte funktion af software, hardware eller telekommunikationsudstyr eller til at beskadige eller opnå uautoriseret adgang til ethvert system, data, adgangskode eller andre oplysninger om vores eller en tredjepart; udgiver sig for at udgive sig for enhver person eller entitet, luder nogen af vores medarbejdere eller repræsentanter; eller luder nogen identifikationsdokumenter eller følsomme finansielle oplysninger. Du må ikke: (i) foretage nogen handling, der pålægger eller kan pålægge (som bestemt af os efter vores skøn) en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning på vores (eller vores tredjepartsudbyderes) infrastruktur; (ii) forstyrre eller forsøge at forstyrre Tjenesternes korrekte funktion eller aktiviteter udført på Tjenesterne; (iii) omgå, omgå eller forsøge at omgå eller omgå foranstaltninger v e kan bruge til at forhindre eller begrænse adgang til Tjenesterne (eller andre konti, computersystemer eller netværk forbundet til Tjenesterne); (iv) køre enhver form for autosvar eller “spam” på Tjenesterne; (v) bruge manuel eller automatiseret software, enheder eller andre processer til at “crawle” eller “spidere” enhver side på webstedet; (vi) høste eller skrabe noget indhold fra tjenesterne; eller (vii) på anden måde træffe enhver handling i strid med vores retningslinjer og politikker. Du må ikke (direkte eller indirekte): (i) dechifrere, dekompilere, adskille, reverse engineering eller på anden måde forsøge at udlede nogen kildekode eller underliggende ideer eller algoritmer for nogen del af Tjenesterne (herunder uden begrænsning enhver applikation), undtagen til i begrænset omfang gældende love forbyder specifikt sådanne begrænsninger, (ii) ændre, oversætte eller på anden måde skabe afledte værker af nogen del af tjenesterne eller (iii) kopiere, leje, lease, distribuere eller på anden måde overføre nogen af de rettigheder, som du modtager Herunder. Du skal overholde alle gældende lokale, statslige, nationale og internationale love og regler. Vi forbeholder os også retten til at få adgang til, læse, opbevare og afsløre enhver information, som vi med rimelighed mener er nødvendig for (i) at imødekomme enhver gældende lovgivning, regulering, juridiske processer eller statslige anmodninger, (ii) håndhæve disse servicevilkår, som lader til efterforskning af potentielle overtrædelser heraf, (iii) opdage, forhindre eller på anden måde behandle svindel, sikkerhedsmæssige eller tekniske problemer, (iv) svare på anmodninger om brugersupport eller (v) beskytte rettighederne, ejendom eller sikkerhed for os, vores brugere og offentligheden .

Betalinger og fakturering.

Betalingsbehandling. Vi behandler ikke betalinger for varer, der er anført i fortegnelser, der er lagt til Tjenesterne – som håndteres af peer-to-peer gennem MobilePay. Behandlingen af betalinger vil være underlagt den relevante betalingsbehandlers vilkår, betingelser og privatlivspolitikker. For hver vare, du køber gennem tjenesterne, accepterer du at betale det aftalte betalingsbeløb for varerne. Du anerkender og accepterer hermed, at det samlede gebyr for ethvert køb i størrelsesordenen af et accepteret tilbud eller modtilbud i forbindelse med en gældende annonce kan udgøre forsendelsesgebyrer og statslig og lokal moms, hvis størrelse varierer.

Betalingsmetode.

Vilkårene for enhver betaling i forbindelse med tjenesterne vil være baseret på den gældende betalingsmetode, som du godkender gennem tjenesterne (“Betalingsmetode”), som kan bestemmes eller påvirkes af aftale(r) mellem dig og den relevante betalingsbehandler, finansiel institution, kreditkortudsteder eller anden udbyder af din valgte betalingsmetode. Ændring i godkendt beløb. Hvis beløbet, der skal debiteres din faktureringskonto, varierer fra det beløb, du har forhåndsgodkendt (udover på grund af pålæggelsen eller ændringen i mængden af statslig omsætningsafgift), har du ret til at modtage, og vi vil give besked om beløbet der skal opkræves og datoen for debiteringen før den planlagte dato for transaktionen. Enhver aftale, du har med din betalingsudbyder, vil regulere din brug af din betalingsmetode. Du accepterer, at vi kan akkumulere debiteringer urred og indsende dem som en eller flere samlede debiteringer under eller i slutningen af hver faktureringscyklus.

Holder. For at beskytte os selv mod risikoen for ansvar for dine handlinger som sælger, kan vi til tider anbefale, at en relevant betalingsbehandler begrænser en sælgers brug af den pågældende betalingsbehandlers tjenester baseret på visse faktorer, uden begrænsning, salgshistorik, sælgerydelse, afkast, risiko. af listekategorien, transaktionsværdi eller feedback fra andre Rebels- brugere, hvilket kan resultere i, at en sådan betalingsbehandler pålægger sådanne begrænsninger.

Forsendelse; Vender tilbage. Alt salg af varer gennem Tjenesterne er bindende, endeligt og ikke berettiget til nogen som helst returnering eller tilbagebetaling af nogen art. Som mellem os og Sælgere er Sælgere alene ansvarlige for alle forsendelsesomkostninger og kundeserviceproblemer med hensyn til varer, der sælges gennem Tjenesterne for en sådan Sælgers regning. Vindende

Købere skal bruge Tjenesterne til at angive den adresse, hvortil de relevante varer sendes til en relevant Sælger samtidig med betaling for sådanne varer. Sådanne sælgere skal sende de relevante varer til adressen på den vindende køber (eller deres angivne modtager) inden for fjorten (14) dage efter, at en sådan sælger har accepteret betaling fra den vindende køber. Som mellem os og Rebels-brugere er Sælgere og Købere alene ansvarlige for (i) at bestemme og acceptere (A) forsendelsesmetoder for gældende varer og (B) Sælgers og Købers gældende betalingsforpligtelser i forbindelse hermed, udover betaling af evt. gældende salgs- eller andre afgifter, og (ii) for at overholde alle love og regler, der gælder for ethvert salg, køb eller forsendelse af varer. Sælgere har ret til at bestemme forsendelsesmetoderne og omkostningerne for salget af gældende varer og til at inddrage sådanne omkostninger i enhver beslutning truffet af en sådan sælger vedrørende accept eller afvisning af enhver køber o. ffer, en sådan Sælgerudvidelse af ethvert modtilbud, eller om der skal accepteres betaling eller afvises betaling i forbindelse med en gældende notering.

Afslutning.

Vi kan opsige din adgang til hele eller en del af Tjenesterne til enhver tid, med eller uden årsag, med eller uden varsel, med øjeblikkelig virkning, hvilket kan resultere i fortabelse og ødelæggelse af alle oplysninger forbundet med dit medlemskab. Hvis du ønsker at lukke din konto, kan du gøre det ved at følge instruktionerne i appen. Eventuelle gebyrer betalt nedenfor kan ikke refunderes. Alle bestemmelser i disse Servicevilkår, som i sagens natur bør overleve opsigelse, skal overleve opsigelse, luring, uden begrænsning, licenser til brugerindhold, ejerskabsbestemmelser, garantifraskrivelser, skadesløsholdelse og ansvarsbegrænsninger.

Garanti ansvarsfraskrivelse.

Vi har ikke noget særligt forhold til eller tillidspligt over for dig. Du anerkender, at vi ikke har nogen pligt til at foretage nogen handling vedrørende: hvilke brugere, der får adgang til Tjenesterne; hvilket indhold du får adgang til via tjenesterne; hvordan du må fortolke eller bruge indholdet; eller enhver tvist, der måtte opstå mellem dig og en hvilken som helst anden Rebels- bruger i forbindelse med Tjenesterne eller på anden måde, uden begrænsning relateret til oplysninger eller materialer, der er nævnt i en Liste, tilbud om at købe varer, der er nævnt i en Liste, betaling i forbindelse med enhver Fortegnelse, enhver beslutning truffet af en Sælger om at acceptere betaling eller afvise betaling eller forsendelse, kvalitet eller tilstand af eller beskadigelse af varer, der er nævnt i en liste.

Du fritager os fra ethvert ansvar for, at du har erhvervet eller ikke erhvervet indhold gennem Tjenesterne. Vi fremsætter ingen erklæringer vedrørende noget indhold, der er indeholdt i eller tilgås gennem tjenesterne, og vi vil ikke være ansvarlige eller ansvarlige for nøjagtigheden, overholdelse af copyright eller lovligheden af materiale eller indhold, der er indeholdt i eller tilgås gennem tjenesterne. Hvis du har en tvist med en eller flere Rebels-brugere, fritager du os (og vores tilknyttede selskaber og datterselskaber, og vores og deres respektive officerer, direktører, medarbejdere og agenter) fra krav, krav og skader (faktiske og følgemæssige) af enhver art og karakter, kendt og ukendt, opstået af eller på nogen måde forbundet med sådanne tvister. Når du indgår denne frigivelse, giver du udtrykkeligt afkald på enhver beskyttelse (hvad enten den er lovbestemt eller på anden måde), der ellers ville begrænse dækningen af denne udgivelse til kun at udelukke de krav, som du måske ved eller mistænker eksisterer til din fordel på det tidspunkt, hvor du accepterer denne frigivelse.

TJENESTERNE OG INDHOLDET LEVERES “SOM DE ER”, “SOM DE ER TILGÆNGELIGT” OG UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, LUDENDE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM EJENDOM, IKKE-KRÆNKELSE FOR DELTAGELSE OG HANDEL. , OG ENHVER GARANTI UNDERFORSTÅET AF ENHVER YDEEVNE ELLER BRUG AF HANDEL, SOM ALLE ER UDTRYKKELIGT FRASKRIVET. VI OG VORES DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, AGENTER, LEVERANDØRER, PARTNERE OG INDHOLDSLEVERANDØRER GARANTERER IKKE AT: (I) TJENESTERNE VIL VÆRE SIKRE ELLER TILGÆNGELIGE PÅ NOGEN BESTEMT TIDSPUNKT ELLER BESTEMT STED; (II) ENHVER FEJL ELLER FEJL VIL BLI RETTE; (III) ETHVERT INDHOLD ELLER SOFTWARE, DER ER TILGÆNGELIGT PÅ ELLER GENNEM TJENESTERNE, ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER; ELLER (IV) RESULTATERNE AF BRUG AF TJENESTERNE VIL OPFYLDE DINE KRAV. DIN BRUG AF TJENESTERNE ER UDELUKKENDE PÅ EGEN RISIKO.

Skadesløsholdelse. Du skal forsvare, skadesløsholde og holde os, vores tilknyttede selskaber og hver af vores og deres respektive medarbejdere, entreprenører, direktører, leverandører og repræsentanter skadesløse fra alle forpligtelser, krav og udgifter, under hensyntagen til rimelige advokatsalærer, der opstår fra eller vedrører din brug eller misbrug af eller adgang til Tjenesterne, Indholdet eller på anden måde fra dit Brugerindhold (medregnet eventuelle opslag), enhver aftale eller tvist mellem Rebels-brugere med hensyn til en liste, overtrædelse af disse Servicevilkår eller krænkelse af dig eller enhver tredjepart, der bruger din konto eller identitet i Tjenesterne, af enhver intellektuel ejendomsret eller anden rettighed tilhørende en person eller enhed. Vi forbeholder os retten til at påtage os det eksklusive forsvar og kontrol af ethvert forhold, der ellers er underlagt skadesløsholdelse fra dig, i hvilket tilfælde du vil hjælpe og samarbejde med os om at hævde ethvert tilgængeligt forsvar.

Ansvarsbegrænsning. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN VI, ELLER VORES DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, AGENTER, PARTNERE, LEVERANDØRER ELLER INDHOLDSLEVERANDØRER, VÆRE ANSVARLIGE I HENHOLD TIL KONTRAKT, TORT, STRIKT ANSVAR, Uagtsomhed ELLER NOGEN ANDEN JURIDISK ELLER BETJENINGSBEHANDLING I FORBINDELSE MED EN RETTLIGT BETJENINGSTEORI. FORTJENESTE, DATATAB, OMKOSTNINGER VED INDKØB AF ERSTATNINGSVARER ELLER TJENESTER ELLER SÆRLIGE, INDIREKTE, IDENTALE, STRAF-, KOMPENSATØRENDE ELLER FØLGENDE SKADER AF ENHVER SLAG (HELLEM OPSTÅENDE), (II) FOR AJIRUSES, (II) SOM (UANSETT OPRINDELSESKILDEN), ELLER (III) FOR ENHVER DIREKTE SKADER OVER (I AGGREGATERET) AF det største af (A) gebyrer, der er betalt til os for de særlige tjenester i løbet af de umiddelbart foregående tre (3) måneder periode eller (B) 500,00 USD. Fordi som Stater/jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af ansvar for følgeskader eller identiske skader, ovenstående begrænsning gælder muligvis ikke for dig. Hvis en relevant myndighed mener, at en del af dette afsnit ikke kan håndhæves, vil ansvaret være begrænset til det fulde omfang af gældende lovgivning.

Apple-enheds- og applikationsvilkår. I tilfælde af at du får adgang til Tjenesterne via en applikation på en enhed leveret af Apple, . (“Apple”) eller en applikation opnået gennem Apple App Store (i begge tilfælde en “applikation”), gælder følgende: Både du og Rebels anerkender, at disse vilkår kun er indgået mellem dig og Rebels og ikke med Apple, og at Apple ikke er ansvarlig for Applikationen eller Indholdet; Applikationen er licenseret til dig på et begrænset, ikke-eksklusivt,

ikke-overførbart, ikke-underlicenserbart grundlag, udelukkende til brug i forbindelse med Tjenesterne til din private, personlige, ikke-kommercielle brug, underlagt alle vilkår og betingelser af disse Vilkår, da de er gældende for Tjenesterne; Du vil kun bruge Applikationen i forbindelse med en Apple-enhed, som du ejer eller kontrollerer; Du anerkender og accepterer, at Apple ikke har nogen som helst forpligtelse til at levere vedligeholdelses- og supporttjenester med hensyn til Applikationen; I tilfælde af, at applikationen ikke overholder enhver gældende garanti, bortset fra dem, der er underforstået ved lov, kan du underrette Apple om en sådan fejl; efter meddelelse vil Apples eneste garantiforpligtelse over for dig være at tilbagebetale købsprisen, hvis nogen, for applikationen til dig; Du anerkender og accepterer, at Rebels, og ikke Apple, er ansvarlige for at behandle eventuelle krav, du eller en tredjepart måtte have i forbindelse med Applikationen; Du anerkender og accepterer, at i tilfælde af en tredjeparts påstand om, at applikationen eller din besiddelse og brug af applikationen krænker denne tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder, vil Rebels, og ikke Apple, være ansvarlige for undersøgelsen, forsvaret, forliget og frifindelse af ethvert sådant krænkelseskrav.

Diverse.

Fuld aftale og adskillelse. Disse Servicevilkår er hele aftalen mellem dig og os med hensyn til Tjenesterne, der taler om brug af Siden, og erstatter al tidligere eller samtidig kommunikation og forslag (uanset om det er mundtligt, skriftligt eller elektronisk) mellem dig og os med hensyn til Tjenesterne . Hvis en bestemmelse i disse Servicevilkår viser sig at være uhåndhævelig eller ugyldig, vil denne bestemmelse blive begrænset eller elimineret i det mindste nødvendige omfang, således at disse Servicevilkår ellers forbliver i fuld kraft og virkning og kan håndhæves. Undladelse af en af parterne i at udøve nogen som helst rettighed, der er fastsat heri, anses ikke for at give afkald på yderligere rettigheder heri

Force majeure.

Vi er ikke ansvarlige for manglende opfyldelse af vores forpligtelser i henhold hertil, hvor en sådan svigt skyldes en årsag uden for vores rimelige kontrol, ludende, uden begrænsning, mekanisk, elektronisk eller kommunikationsfejl eller forringelse.

Opgave.

Disse servicevilkår er personlige for dig og kan ikke overdrages, overføres eller underlicenseres af dig undtagen med vores forudgående skriftlige samtykke. Vi kan tildele, overføre eller uddelegere enhver af vores rettigheder og forpligtelser heri uden samtykke.

Bureau.

Intet agentur, partnerskab, joint venture eller ansættelsesforhold oprettes som et resultat af disse servicevilkår, og ingen af parterne har nogen autoritet af nogen art til at binde den anden i nogen henseende.

Kontakt.

Du kan kontakte os på følgende adresse: Rebels ApS., Smedevej 1, 5800 Nyborg. Ikrafttrædelsesdato for servicevilkår: 18/10/2021